Reklamacje

Zwroty i reklamacje

  • Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", Klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
    Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony, a opakowanie nie zostało w żaden widoczny sposób naruszone.

  • Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim dowodem zakupu. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta. Koszt wysłania towaru nie podlega zwrotowi.

  • Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta.

  • Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien niezwłocznie odesłać go przesyłką pocztową pod adres firmy. Do przesyłki powinien być dołączony dowód zakupu oraz opis zaistniałej wady.

  • Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

  • Wszelkie zwroty winny być wysyłane na adres: GRAmel Books, Armii Krajowej 20/1, 59-220 Legnica

  • Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

 

Formularz Reklamacji Towarów
  •